Kонкурс за младши съдии и прокурори 2020г. – материали за самоподготовка

Цена
160 лв
Обява от
Частно Лице

Теми/разработки за изпит/конкурс за съдии(младши съдии), прокурори(младши прокурори) и слeдователи(младши следователи) пред ВСС, актуални към 2020г. развити стриктно по конспекта(наказателен, граждански, административен) утвърден с решение на ВСС от 10 Октомври 2013г. – Протокол №39 и актуализирани съобразно нормативните изменения към 2020г.Темите са в обем 900стр. като допълнително в комплекта са включени развити теми по право на ЕС и ПЧ и голям брой решени казуси/над 60бр/доста от тях давани на изпити минали години.Цена 160лв.За контакти тел.0896044808email:v***@abv.bg

Посещения: 81