ЯСНОВИДКАТА БЕЛА - поглед в бъдеще и настояще, ЛЮБОВЕН експерт

Цена
0.60 лв
ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА Б Е Л А код - 2* са мотивирани с вродена дарба и свободен стил. Предсказва вашето бъдеще и дава точна информация за предстоящи събития . Има ли бъдеще вашата връзка, ще открия ли подходящият човек в любовта , подходящо ли е времето за промяна на работно място. Изневерява ли ми любимият човек, защо в семейството ми не върви. Проверка за негативно влияние и съвети за отстраняването му.
Посещения: 367