Самоучители по испански, английски, италиански, френски и немски език на CD

Цена
4 лв
01.11.23
град Бургас
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага
Състояние
използвано
Доставка
купувача

Предлагам следните самоучители по испански, английски, италиански, френски и немски език на CD:

1. Разговорен испански за 6 седмици - курс в 1 аудио CD

2. Да проговорим испански с 40 урока - курс в 2 аудио CD

3. Самоучител по английски език за начинаещи на 2 CD - Relaxa Interactive English Beginners 1

4. Самоучител по английски език за средно напреднали на 2 CD - Relaxa Interactive English Beginners 2

5. Самоучител по английски език за напреднали на 2 CD - Relaxa English Advanced 1 & 2

6. Английски фрази и идиоми на 2 CD - Relaxa English Idioms 1 & 2

7. Американски английски на 1 CD - Relaxa American English

8. Самоучител по италиански език на 2 CD - Основен курс 1 & 2

9. Самоучител по френски език на 2 CD - Основен курс 1 & 2

10. Учете немски с радио Дойче Веле на 4 CD

-

* ИСПАНСКИ ЕЗИК

Разговорниците не включват книги, само аудио CD.

-

1) Разговорен испански за 6 седмици - курс в 1 аудио CD (снимки 1, 2 и 3)

Самоучителят включва най-често използваните изрази и конструкции,

като позволява на читателя без предварителна подготовка

да постигне бърз напредък.

Едно превъзходно помагало за ускорена самоподготовка.

-

Цена на CD-то - 4 лв.

-

Уроците от горното CD ги имам извлечени във формат mp3.

Общата продължителност на всичките 6 файла е 1 час и 9 минути.

Могат да се запишат в паметта на телефона или в картата памет

и да се слушат по всяко време.

Цена на 6-те урока във формат mp3 на 1 CD - 4 лв.

=

2) Да проговорим испански с 40 урока - курс в 2 аудио CD (снимки 1, 4 и 5)

Систематизираното в 40 урока учебно съдържание

дава възможност за леко и приятно усвояване на испанския език.

В него са включени основна лексикална база, живи диалози,

информация за бита, политическия живот и културата на испаноезичните държави,

упражнения и тестове с отговори, граматика, речник.

Цена на комплекта от 2 броя аудио CD - 8 лв.

-

Уроците от горните двата диска ги имам извлечени във формат mp3.

Общата продължителност на всичките 40 файла е 1 час и 46 минути.

Могат да се запишат в паметта на телефона или в картата памет

и да се слушат по всяко време.

Цена на 40-те урока записани във формат mp3 на 1 CD - 6 лв.

-

Пакетна цена на двата самоучителя във формат mp3 на 1 CD - 8 лв.

-

* АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

3) Самоучител по английски език за начинаещи на 2 CD (снимка 6)

Relaxa Interactive - English Beginners 1

-

CD 1

Интерактивен мултимедиен диск

Съдържа около 1200 думи и многобройни примери

на правилно конструирани фрази и изречения

на говорим съвременен английски език,

тематично групирани в 10 урока:

Unit 01 - How are you

Unit 02 - Hello

Unit 03 - Telephone calls

Unit 04 - A letter to Nelly

Unit 05 - At the station

Unit 06 - Shopping

Unit 07 - The new home

Unit 08 - Holidays

Unit 09 - A lesson at the evening school

Unit 10 - At the travel agents

English dialogs 1-5

English dialogs 6-10

-

Темите включват запознанство, срещи с приятели, разговори в офиса,

пазаруване, пътуване, планиране на отпуската и др.

Разгледани са граматичните правила, свързани със словореда,

лични, притежателни и прилагателни имена,

употреба на модални и неправилни глаголи, сегашно, минало и

бъдеще просто време, повелително наклонение и др.

Всички реплики в самоучителя са записани на английски и български език,

а с микрофона можете да тествате своето произношение.

-

CD 2

Вторият диск съдържа същите уроци в аудио формат mp3

и учебник в PDF формат.

Всеки аудио урок може да се прослушва на компютър, таблет, телефон

и същевременно да се следи правилното му изписване на английски език

от учебника в PDF формат.

-

Цена на целия самоучител на 2 броя CD - 8 лв.

-

4) Самоучител по английски език за средно напреднали на 2 CD (снимка 7)

Relaxa Interactive - English Beginners 2

-

CD 1

Интерактивен мултимедиен диск

Съдържа около 1200 думи и многобройни примери

на правилно конструирани фрази и изречения

на говорим съвременен английски език,

тематично групирани в 10 урока:

Unit 01 - At the doctor’s

Unit 02 - In the bank

Unit 03 - Evening activities

Unit 04 - How to use public transport

Unit 05 - At the police station

Unit 06 - At the filling station

Unit 07 - A dinner party at the Barton’s

Unit 08 - Spare time

Unit 09 - A conversation about the latest news

Unit 10 - A tour of London

English dialogs 1-5

English dialogs 6-10

-

Темите включват: при лекаря, в банката, в пощата, в ресторанта,

ползване на обществения транспорт, в полицията,

забележителностите на Лондон, свободно време и др.

Разгледани са граматичните правила, свързани с употребата на перфектните

и продължителните времена, наречията, сложните допълнения, причастията и др.

Всички реплики в самоучителя са записани на английски и български език,

а с микрофона можете да тествате своето произношение.

-

CD 2

Вторият диск съдържа същите уроци в аудио формат mp3

и учебник в PDF формат.

Всеки аудио урок може да се прослушва на компютър, таблет, телефон

и същевременно да се следи правилното му изписване на английски език

от учебника в PDF формат.

-

Цена на целия самоучител на 2 броя CD - 8 лв.

-

5) Самоучител по английски език за напреднали на 2 CD (снимка 8)

-

Разгледани са граматичните правила, свързани с прилагателно име или наречие,

относителни местоимения, минало свършено време, условни изречения,

страдателен залог на минало време и др.

тематично групирани в 2 диска по 10 аудио урока и диалози:

-

CD 1 - Relaxa English Advanced 1

Unit 01 - Opinions about the impact of mass media

Unit 02 - Private and public broadcasting

Unit 03 - Computers in our daily life

Unit 04 - How to apply for a job

Unit 05 - Crime and violence

Unit 06 - Pollution is everybody’s business

Unit 07 - Impressions of England 1

Unit 08 - Impressions of England 2

Unit 09 - Thoughts about aging

Unit 10 - Finding a new home

English Advanced1 Dialog 1-5

English Advanced1 Dialog 6-10

-

CD 2 - Relaxa English Advanced 2

Unit 01 - A changing industry

Unit 02 - The effects of unemployment

Unit 03 - Sports and recreation

Unit 04 - Geography

Unit 05 - The Library

Unit 06 - Transportation

Unit 07 - The consumers’ woes

Unit 08 - The teatre

Unit 09 - Government

Unit 10 - Holidays

English Advanced2 Dialog 1-5

English Advanced2 Dialog 6-10

-

Всеки диск съдържа по 10 урока и диалозите им в mp3 формат

с продължителност от по 6 часа

и учебник с по 175 страници в PDF формат.

Всеки аудио урок може да се прослушва на компютър, таблет, телефон

и същевременно да се следи правилното му изписване на английски език

от учебника в PDF формат.

-

Цена на целия самоучител на 2 броя CD - 8 лв.

-

6) Английски фрази и идиоми на 2 CD (снимка 9)

Relaxa English Idioms 1 & 2

-

Дисковете съдържат най-употребяваните (около 500) фрази и идиоми,

характерни за най-типичните ситуации вкъщи, в офиса, по време на пътуване и др.

Групирани са в 2 диска по 10 теми от личното и професионално всекидневие:

CD 1

Урок 1: In the Kitchen (В кухнята)

Урок 2: At a Railway Station (На ЖП гарата)

Урок 3: In the Office (В офиса)

Урок 4: In the Living Room (Във всекидневната)

Урок 5: At the Bank (В банката)

Урок 6: At the Dentist’s (При зъболекаря)

Урок 7: In the Living Room (Във всекидневната)

Урок 8: At the Hotel Reception (На рецепцията)

Урок 9: We’ve just had a Road Accident (Току-що претърпяхме ПТП)

Урок 10: In the Doctor’s Surgery (В лекарския кабинет)

-

CD 2

Урок 11: At the Travel’s Agents (В туристическата агенция)

Урок 12: At the Airport (На летището)

Урок 13: At the Beach (На плажа)

Урок 14: At the Customs (На митницата)

Урок 15: At the Pub (В кръчмата)

Урок 16: In the Office (В офиса)

Урок 17: At Home (У дома)

Урок 18: At the Restaurant (В ресторанта)

Урок 19: At the Office (В офиса)

Урок 20: In the Street (На улицата)

-

Всеки диск съдържа по 10 урока и диалозите им в mp3 формат с продължителност

от по около 4:50 часа и учебник с по 131 и 132 страници в PDF формат.

-

Всеки аудио урок може да се прослушва на компютър, таблет, телефон

и същевременно да се следи правилното му изписване на английски език

от учебника в PDF формат.

-

Цена на целия самоучител на 2 броя CD - 8 лв.

-

7) Американски английски на 1 CD (снимка 10)

Relaxa American English

-

Американски английски за напреднали на Релакса е самоучител,

предназначен за владеещи над средно ниво английски език,

които искат да владеят американския стил на изразяване.

Той акцентира върху особеностите и различията

между американския и британски английски.

-

Дискът съдържа уроци във формат mp3, групирани в 12 глави

и съставени под формата на познавателна екскурзия през САЩ,

речник на думите и изразите към всяка глава,

упражнения с ключ, типични идиоми и американизми,

думи с различно значение в британския и американския английски.

Всеки аудио урок може да се прослушва на компютър, таблет, телефон

и същевременно да се следи правилното му изписване на английски език

от учебника в PDF формат, който съдържа 160 страници.

-

Цена на CD-то - 4 лв.

-

* ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

8) Самоучител по италиански език на 2 CD (снимка 11)

Основен курс 1 & 2

-

Италиански - Основен курс е предназначен за начинаещи и учили езика.

Разделен е на 20 теми, тематично групирани в 2 диска по 10 аудио урока

и диалози с пълен превод на български.

-

CD 1 - Основен курс 1

Урок 1: Arrivo a Roma (Пристигане в Рим)

Урок 2: Arrivo a Roma II (Пристигане в Рим II)

Урок 3: Quante Domande! (Колко въпроси! )

Урок 4: All’albergo Fontana (В хотел ”Фонтана”)

Урок 5: Alla trattoria da Pancrazio (В гостилница ”Панкрацио”)

Урок 6: Al mercato (На пазара)

Урок 7: Carla fa i biglietti (Карла купува билети)

Урок 8: Due lettere che dicono molto (Две писма, които казват много)

Урок 9: Che sorpresa! (Каква изненада! )

Урок 10: Un invito a cena (Покана за вечеря)

Dialog 1-5

Dialog 6-10

-

CD 2 - Основен курс 2

Урок 1: Il ballo in maschera (Бал с маски)

Урок 2: La misteriosa maschera veneziana (Тайнствената Венецианска маска)

Урок 3: Una brutta sorpresa (Една неприятна изненада)

Урок 4: Ildebranda riceve una visita gradita (Илдебранда посреща желани гости)

Урок 5: La storia della maschera (Историята на маската)

Урок 6: Un vero rompicapo (Една истинска неприятност)

Урок 7: Un guasto inaspettato (Неочаквана повреда)

Урок 8: Dal medico (При доктора)

Урок 9: Il mistero viene finalmente svelato (Най-после тайната е разкрита)

Урок 10: Tutto E bene quello che finisce bene (Всичко е добре, когато завършва добре)

Dialog 1-5

Dialog 6-10

-

Всеки от двата диска съдържа по 10 урока с около 1400 думи

и диалозите им в mp3 формат с продължителност от по 6 часа,

а също и учебници с по 184 и 168 страници в PDF формат.

Всички думи и диалози са с превод на български.

Всеки аудио урок може да се прослушва на компютър, таблет, телефон

и същевременно да се следи правилното му изписване на италиански език

от учебника в PDF формат.

-

Цена на целия самоучител на 2 броя CD - 8 лв.

-

* ФРЕНСКИ ЕЗИК

9) Самоучител по френски език на 2 CD (снимка 12)

Основен курс 1 & 2

-

Френски - Основен курс е предназначен за начинаещи и учили езика.

Разделен е на 20 теми, тематично групирани в 2 диска по 10 аудио урока

и диалози с пълен превод на български.

-

Francais - Основен курс 1

Unite 01 - Un rendez-vous (Среща)

Unite 02 - A l’aeroport (На аерогарата)

Unite 03 - Projets de vacances (Планове за отпуската)

Unite 04 - Dans une ville inconnue (В един непознат град)

Unite 05 - Des amateurs de musique (Почитатели на музиката)

Unite 06 - Qu’est-ce que nous mangeons (Какво ще ядем? )

Unite 07 - A la boucherie (В месарницата)

Unite 08 - Une Allemande a Lyon (Една германка в Лион)

Unite 09 - Preparatifs de voyage (Подготовка за пътуване)

Unite 10 - A l’hotel (В хотела)

Dialog 1-5

Dialog 6-10

-

Francais - Основен курс 2

Unite 01 - Un vol (Кражба)

Unite 02 - En ville (В града)

Unite 03 - La grippe (Грип)

Unite 04 - Devant une vitrine (Пред една витрина)

Unite 05 - La France et l’Allemagne (Франция и Германия)

Unite 06 - Une lettre (Писмо)

Unite 07 - Au restaurant (В ресторанта)

Unite 08 - Une emission de radio (Емисия по радиото)

Unite 09 - La solitude (Самота)

Unite 10 - Un accident de voiture (Катастрофа)

Dialog 1-5

Dialog 6-10

-

Всеки от двата диска съдържа по 10 урока с около 1400 думи

и диалозите им в mp3 формат с продължителност от по 6 часа,

а също и учебници с по 127 и 160 страници в PDF формат.

Всички думи и диалози са с превод на български.

Всеки аудио урок може да се прослушва на компютър, таблет, телефон

и същевременно да се следи правилното му изписване на френски език

от учебника в PDF формат.

-

Цена на целия самоучител на 2 броя CD - 8 лв.

-

* НЕМСКИ ЕЗИК

10) Учете немски с радио Дойче Веле на 4 CD (снимка 13)

-

Самоучителят се състои от 4 части, всяка с по 26 урока,

общо 104 урока с продължителност почти 24 часа.

Учебниците в PDF формат съдържат общо 698 страници.

Курсът покрива нивата А1 и В1 на Европейската езикова рамка.

Подходящ е както за начинаещи, така и за напреднали.

”Deutsch - warum nicht? ” е съвместна продукция на Дойче Веле и Гьоте Институт.

Уроците и диалозите са с пълен превод на български език.

Всеки аудио урок може да се прослушва на компютър, таблет, телефон

и същевременно да се следи правилното му изписване в учебника.

-

Цена на целия самоучител на 4 броя CD - 16 лв. или 12 лв. на 1 DVD.

---

* Ако имате други самоучители на оригинални CD

и желаете извличането им във формат mp3 или друг,

за да ги слушате на телефона си, може да ми се обадите.

-

За да поръчате, моля оставете следните данни:

1. Име и фамилия

2. Телефон

3. Град/село, име на предпочитания от Вас офис на Еконт

4. Точен личен адрес (ако изберете доставка до адрес)

-

Моля, разгледайте и другите ми обяви.

-

Изпращам САМО с Еконт за сметка на купувача и опция "Преглед и тест".

(”Сигурна доставка” до офис на Еконт с 10 % отстъпка от цената за доставка)

Работя САМО с Еконт, поради липса на офис на друга куриерска фирма в близост до нас!

Моля, не настоявайте за други куриерски фирми.

-

Моля, за справка звънете между 8.00 - 20.00 ч.

Посещения: 598