Плевен 2020 г. Конструкт. Лекотоварен транспорт с бус на мебели и покъщнина 30 лв. курс

Цена
25 лв
27.08.20
град Плевен
Работа през уикенд
Обява от
Фирма

КОНСТРУКТ БГ предлага за гр. Плевен услуги по:

– монтаж и демонтаж на мебели и аксесоари;

– лекотоварни транспортни услуги на мебели и всякакъв друг вид товари – до 2 тона;

– товаро-разтоварни (хамалски) услуги;

– контейнери за строителни и други отпадъци и извозването им до сметище – до 12 куб. м. (само за град Плевен);

– опаковане, разопаковане и подреждане на мебели, аксесоари и всякакви вещи;

– почистване на жилищни и работни помещения;

– електрически услуги по монтаж и демонтаж на аксесоари и оборудване;

– други съпътстващи услуги по строително-монтажни дейности (ВиК, боядисване).


ЦЕНИ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ГРАД ПЛЕВЕН И РЕГИОНА:

1. Лекотоварен транспорт в рамките на гр. Плевен – 30 лв за курс;

2. Лекотоварен транспорт в рамките на селата около гр. Плевен (с. Ясен, Опанец, Буковлък, Гривица, Радишево и Брестовец) – 40 лв. за курс;

3. Лекотоварен транспорт в рамките на селата около гр. Плевен (с. Ясен, Опанец, Буковлък, Гривица, Радишево и Брестовец) - 0.85 лв./км. в двете посоки


ВАЖНО: РАЗМЕРИТЕ И ТОВАРОНОСИМОСТТА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО СА: д4, 20/ш1, 80/в1, 70 – до 2, 0 тона!


Пояснителни бележки:

*Цената включва всички пътни, разрешителни и лицензионни такси;

*Цената включва времето за товарене и разтоварване на товара, когато същото е в рамките на нормалното;

*Цената не включва товаро-разтоварни (хамалски) услуги и застраховка на товара (карго или друга);

*Задължително товара се съпровожда с документи за собственост и/или в присъствие на клиента, като НЕ извършваме превози на черни метали, дърва и пясък!

*Транспортните средства са оборудвани с необходимите съоръжения за обезпечаване на товара;

*Транспортните услуги се предоставят в срок до 1 (един) ден след подаване на заявка по телефона за контакти или в наш офис, включително заявки се приемат в Събота и Неделя;

*Транспортните услуги се предоставят в рамките на всеки делничен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

*Брой клиенти, съпътстващи превоза: до 2 (две) лица.


ЦЕНИ НА КОНТЕЙНЕРИ ПОД НАЕМ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ТЯХНОТО ИЗВОЗВАНЕ ДО СМЕТИЩЕ ЗА ГР. ПЛЕВЕН И БЛИЗКИТЕ СЕЛА:
Цени с престой за пълнене на контейнера за на адрес до 1 час:

3, 0 куб. метра – 40, 00 лв. (с такса сметище крайна цена от 50 лв. до 65 лв.)

Цени с престой за пълнене на контейнера на адрес до 4 дни:
3, 0 куб. метра – 45, 00 лв. (с такса сметище крайна цена от 55 лв. до 70 лв.)
4, 0 куб. метра – 55, 00 лв. (с такса сметище крайна цена от 65 лв. до 100 лв.)
5, 5 куб. метра – 65, 00 лв. (с такса сметище крайна цена от 80 лв. до 125 лв.)
7, 0 куб. метра – 75, 00лв. (с такса сметище крайна цена от 95 лв. до 165 лв.)
Пояснителни бележки:
*Цената включва всички транспортни разходи за доставка и престой на контейнера, както и извозване на отпадъците до градското сметище в с. Буковлък;
* Към цената за доставка на контейнери до близките села до гр. Плевен, включително с. Ясен, Опанец, Буковлък, Гривица, Радишево и Брестовец, се добавя транспортна такса от 10 лв.;
*Контейнерите се доставят в срок до 1 (един) ден след подаване на заявка по телефона за контакти или в наш офис, включително заявки се приемат и Събота и Неделя;
*Контейнерите се доставят в рамките на всеки работен ден от 07:30 до 16:30 часа предвид работното време на сметището;
*Контейнерите са метални с отворени капаци.
*Контейнерите могат да се използват за превоз на пясък, камъни, въглища, дърва.

ВАЖНО: В контейнерите могат да се изхвърлят отпадъци от всякакво естество, включително например смесени товари от строителни и битови отпадъци, непотребни мебели, стоки, предмети, вещи…

ВАЖНО: Цената за доставка на контейнера не включва такса сметище, заплащаща се според Закона за управлението на отпадъците в общинския бюджет на гр. Плевен, която към момента е 15 лв. на тон! Примерната крайна цена на всеки контейнер с такса сметище е посочена отделно. Приблизителното тегло на изхвърления отпадък в контейнерите е известно в момента на вдигане на контейнера със специализирания камион предвид фабричната товароносимостта на контейнера и повдигателната система. За удостоверяване на точното тегло (килограми) на изхвърления от клиентите отпадък се издава документ „кантарна бележка“ от сметището, която при необходимост се предоставя на лицето, използващо контейнера! Промените за въвеждане на таксата сметище от 15 лв. на тон са считано от 01.10.2016 г.!


ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА:

Уеб сайт:

https://konstruktbg.wordpress.com/


Телефони:

+359 883 398 199

+359 887 528 781


Електронни пощи:

k***@gmail.com

k***@email.bg


Споделете Вашите нужди, за да намерим заедно успешното решение!


Не се колебайте да се свържете с нас!


Посещения: 407