ПИ за промишлено строителство в Царево

Цена
€120000
Площ
5738 м2
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Допълнителна информация

Поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище, мера, на границата с регулация, в месността’Грънчаря’, до фурна, бетонов възел, работилници за лодки и складови площи. Идентификатор 48619.27.940. Възможност за закупуване на още 6249 кв.м./идентификатор 48619.27.941/ и два съседни по 6244 кв.м. и 6251 кв.м. за окрупняване до общо 24482 кв.м.. В съседство комуникации. Предназначение-за промишлени цели.

Посещения: 9639