vip
НОВА ФИРМА за 1 ден- ЕТ- 80 лв, Е/ООД- 195 лв с всички такси, град Варна | Счетоводни

НОВА ФИРМА за 1 ден- ЕТ- 80 лв, Е/ООД- 195 лв с всички такси

Цена
70 лв
16 септ.
град Варна
Обслужване
Обява от
Фирма

Експресни регистрации, пререгистрации, всякакви промени- в представителство /управители/, съдружници, капитал, седалище и адрес на управление, предмет на дейност и т.н., прехвърляне, прекратяване и заличаване на фирми.

При нас спестявате нотариална заверка на заявлението и не ходите до агенция по вписванията.

Експресно- ЕТ- 80 лв, Е/ООД- 195 лв с всички такси и удостоверение с БУЛСТАТ / ЕИК и спестявате по 6 лв допълнителна нотариална такса.

ДЗЗД- регистрация, промени и прекратяване- 70 лв с всички такси

Поръчки за печати.

“АВЕ КОМЕРС” ЕООД от 1990 г обслужи административно и консултира хиляди търговски и граждански дружества и еднолични търговци, получили начален старт чрез нас някои, от които успешно утвърдени в национален и международен мащаб.

Какво Ви предлагаме при предоставяне на услугата по регистрация на търговци по Търговския закон и на граждански дружества по Закона за задълженията и договорите?

1. Предоставяме Ви безплатна консултация, относно най-подходящата за Вас и Вашата дейност форма за извършване на съответната дейност.

2. Съставяме документите, необходими за Вашата регистрация, както и Ви предоставяме консултация, относно останалите документи, които трябва да получите от административни и други органи, ако са необходими такива.

3. Спестяваме Ви чакането и ходенето до Агенцията по вписването. С това се занимаваме ние.

4. Накрая получавате от нас удостоверение за актуално състояние с отразени всички обстоятелства по исканата от Вас регистрация, включително ЕИК /БУЛСТАТ/ само срещу държавна такса, като нашата услуга по получаване на удостоверението е безплатна за Вас.

Посещения: 594