Курс ТРЗ и Личен състав — Варна - град Варна | Професионално Обучение

Курс ТРЗ и Личен състав — Варна

Цена
200 лв
днес в 17:14 ч.
град Варна
Обява от
Фирма

Учебен център " Аврора " провежда професионално обучение за длъжността ТРЗ и личен състав.


Формата на обучение е в малка група.

Продължителността на курса е 40 учебни часа, проведени в удобно време.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Процесът на обучение е свързан с решаване на практически задачи, попълване на бланки и др.


Работи се със счетоводна програма "Микроинвест" .

Успешно преминалите курса получават удостоверение от обучаващата организация.


Кратък учебен план:

1. Въведение в работата на отдел ТРЗ и личен състав ( управление на човешки ресурси, управление персонал, длъжност и др. );

2. Трудови договори ( сключване, регистрация, форма, съдържание, времетраене, срочни тр. договори ); 3. Нетрудови договори ( граждански, на хонорар, договор за поръчка, колективен трудов договор );

4. Работно време и почивки ( удължено, непълно, ненормиран работен ден, нощен и извънреден труд), отпуски;

5. Трудова книжка, трудов стаж, изчисляване на трудов стаж;

6. Трудово възнаграждение, осигурителен доход;

7. Осигуряване, осигурителни прагове, класификатор на длъжностите и др. ;

8. Подаване на информация в ТД на НАП, декларация 1 и декларация 6 /попълване/, платежни документи. 9. Прекратяване на трудов договор, дисциплинарни уволнения, закрила при уволнение, прекратяване на трудов договор с и без предизвестие, трудов и осигурителен стаж – изчисляване. 10. Изготвяне на ведомости за заплати.


Основни нормативни актове, на базата на които се провежда курса са : Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.


Цена: 200 лева.

За повече информация се свържете с нас на посочените координати, или заповядайте в офиса ни на адрес:Бул. Осми Приморски Полк 112, ап. 4 / до сп. Чаталджа /

Посещения: 79