Курс оперативен счетоводител — Варна - град Варна | Професионално Обучение

Курс оперативен счетоводител — Варна

Цена
300 лв
днес в 10:31 ч.
град Варна
Обява от
Фирма

Учебен център Аврора провежда професионално обучение за длъжността " Оперативен счетоводител " .

Формата на обучение е в малка група.

Продължителността на курса е 60 учебни часа, проведени в удобно време.

Използваните учебни материали са учебници от Висшите учебни заведения, нормативни актове, счетоводни таблици, бланки, и др. Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

След успешно завършване на обучението можете самостоятелно да обработвате информацията и документацията посочена в учебния план, както и да познавате добре нормативната уредба. Успешно приключилите курса получават удостоверение от обучаващата организация.


Курсът включва работа със счетоводна програма "Микроинвест" .

Цена за курсист: 300 лв.


КРАТЪК УЧЕБЕН ПЛАН:

Модул 1 : Основи на счетоводството

Модул 2: Счетоводни стандарти

Модул 3: Отчитане на капиталите ( собствен капитал, капиталови резерви, заеми )

Модул 4: Отчитане на дълготрайните активи ( материални, нематериални, финансови )

Модул 5: Отчитане на материалните запаси ( придобиване, потребление, продукция )

Модул 6: Отчитане на разчетите ( с контрагенти, служители, вземания по рекламации или спорове, вътрешни разчети, ДДС, ЗОД)

Модул 7: Отчитане на финансовите средства ( приходи, разходи, финансов резултат )

Модул 8: Годишно приключване ( ред за изготвяне, приемане, заверка и публикуване на отчети, практически пример за изготвяне и др. )


За курсисти с висше икономическо образование или познания в областта на счетоводството фирмата предлага кратък, практически насочен курс.


За повече информация и записване се свържете с нас на посочените координати, или заповядайте в офиса ни на адрес:

Бул. Осми Приморски Полк 112, ап. 4 / до сп. Чаталджа /

Посещения: 65