VI Основно училище Л. Каравелов Монтана


Основно училище.