Transmaks.ood


деиноста на фирмата е съсредоточена във превоз и продажба на инертни материали, съшто така и изкопни работи със  багер. Цените са подоговаряне в зависимост от мястото и количество извършена деиност.