Transcap Limited


Ние сме стабилна английска фирма със седалище в Чехия. Главната цел на нашата фирма е предлагане на логистични услуги за международна спедиция за наши търговски партньори.