Teen Station


Teen Station - Ученическа онлайн информационна платформа за всичко от живота на учениците в гимназията. В платформата се представят различни млади хора , които доказват, че днес младежта е жива и се вълнува от сериозни въпроси свързани с наука, изкуство, литература, история и др. Освен това не са им чужди и младежките увлечения по различни стилове музика, мода, поведение. Съвместно с ментори, които са учители на тези ученици се изготвят радио предавания, заснемат се различни мероприятия организирани от самите ученици и се разискват въпроси на различни актуални теми. Накратко Училище извън самото училище :)