Subal-bg


Фирмата се занимава с производството на материали и консумативи за Су-Джок и Иглотерапията както и класическата акупунтура.Представител за България е на руският гигант в тези области ( Субал-Москва )