Solaren Panel


Фирмата е създадена през 2017г , като основният предмет на дейност е доставка на компоненти , проучване, проектиране и изграждане на системи от възобновяеми източници.

Най-голям дял в нашето портфолио заемат доставката на компоненти и изграждането на фотоволтаичните централи до 30kW, в което придобихме важен опит през годините.

Имайки в предвид, че възобновяемите източници не се ограничават само до фотоволтаичните системи, доставката и монтажът на малки ветрогенератори обогати нашият опит, който от своя страна ни позволи да изграждаме изцяло независими и допълващи се електрически системи захранващи домакинствата.

В нашата дейност до сега, винаги сме се стремяли да обхванем повече области от човешките дейности в които да се използва слънчевата енергия.

Фирмата разполага с много гъвкави и ефективни решения за соларно захранване на каравани и къмпинг обурудване, a за агробизнеса бихме могли да предложим гама от соларни водни помпи.