REISSWOLF Bulgaria JSCo Райсволф България АД


REISSWOLF secret. service.http://www.reisswolf.bg/   

REISSWOLF - Архиви, архивиране на документи, електронен архив, поверително унищожаване на документи, съхранение, управление, индексиране и сканиране на архиви и документи,

REISSWOLF предлага услуги, свързани с документите на Вашата организация. Тези услуги покриват целия жизнен цикъл на документа - от неговото създаване, до неговото унищожаване и представляват цялостна система, изграждана в продължение на 25 години. Системата на REISSWOLF ще ви спести време и пари.

Райсволф България АД е част от REISSWOLF Group - организация с повече от 25 години опит и дейност в 26 държави. Като част от тази група, REISSWOLF Bulgaria съблюдава най-високите стандарти за сигурност, надеждност и качество.

Архиви, архивиране на документи, съхранение и управление на архиви, индексиране на архиви.

Поверително унищожаване на документи, архиви и носители на данни.

Електронен архив, електронно архивиране, създаване и управление на електронни архиви, сканиране на документи и архиви.

Документи, съхранение на документи, управление на документи, стандартизация и оптимизация на документация