PsyMediator


Psymediator.com - Психологично консултиране, компютърно замерване на стрес, медиация. Аница Хугасиян – психолог-медиатор, специализация в търговска медиация, магистър психологично консултиране.

Психологията е наука за душата! Основната и цел е изследване и разработване на методи за подобряване на психичното и емоционално здраве. Фокусът на психолозите е насочен терапевтично към идентифициране на основните причини на вашето емоционално страдание и модификация на мисли и поведение. Всичко това е с една единствена цел, да се помогне на хората да се почувстват по-добре!