Play Sense


Детските дървени играчки, които предлага Playsense, са общо-развиващи и същевременно изключително забавни.

Те създават креативност у децата, развиват творческото им въображение и двигателни умения, допринасят за формиране на детския интелект.Дървените играчки изострят детските сетива, спомагат за по-добрата концентрация, координация на движенията, фината моторика, паметта и мисленето. Цветните и подвижни елементи провокират зрителното възприятие и стимулират интереса към играта. Приятният допир до дървото осигурява сензитивно усещане и носи успокоение на детето.

В ранните детски години играта насърчава децата в опознаването на света.

Игрите с дървени играчки стимулират детската инициатива и са ефективен начин детето да се социализира и създава нови приятелства.Игрите при децата имат ползотворно въздействие като им създават позитивно усещане, което ги прави щастливи.Всички деца биха играли при всяка възможност, особено с други деца.