Http://superkasko.net/


Http://superkasko.net/ - град София | Застраховане и презастраховане

Superkasko.net е застрахователен посредник, чиято цел е свързана с професионалното развитие в сферата на финансовите и застрахователни услуги. Ние вярваме, че добрият застрахователен посредник трябва да е близо до своите клиенти като им предоставя възможност да сключат лесно и бързо своите застраховки в удобно за тях време. По време на кампании за сключване на застраховка "Гражданска отговорност "Superkasko.net ви предоставя отстъпка в размер до – 40 % .Superkasko.net е един от малкото застрахователни посредници, които осигурява на клиентите си компетентна и правна помощ при настъпване на щета с цел получаване на по-добро застрахователно обезщетение.Superkasko.net улеснява своите клиенти като им предоставя възможността за сключване на застраховка на посочен от вас адрес седем дни в седмицата.