GEM Consulting/ГЕМ Консултинг


GEM Consulting/ГЕМ Консултинг - град София | Услуги

Ние сме независима консултантска фирма, специализирана в:

1. разработване на проектна документация за кандидатстване по Оперативни, национални, европейски и други донорски   финансиращи програми за безвъзмездна помощ;

2. ветроенергиини и фотоволтаични проекти, както и продажба на проекти;

3. корпоративно финансиране и изготвяне на бизнес планове

4.  проектиране и изграждане на интернет саитове с уникална фирменна идентичност.