Ekatoo S.r.o


Фирмата Екатоо е създадена през 2006 година в Прага. 
След дългогодишен опит и много успешни проекти решихме да 
създадем фирма ,която да подпомага търговските връзки между 
българските и чешките ни партньори.