Eкоенерготех ЕООД


Фирма „Eкоенерготех” - ЕООД е специализирана в областта на проектирането и изграждането на автоматизирани инсталации за производство на екопелети , екобрикети от дървесна и селскостопанска биомаса. При сечта и първичната преработка на дървените материали  в горите се получава и значително  количество отпадъчна биомаса под формата на: клони,вършина, маломерни и нестандартни обли материали, суха и паднала маса,материали добивани при извеждането на отгледни сечи и др.  При дърбообработването се получава значително количество отпадна биомаса под формата на стърготини ,талаш, изрезки, капаци и др.                                                                                                                                                               

 Селскостопански култури, от които е перспективно да се оползотворява биомасата  за енергийни цели са: житните култури  - под формата на слама; царевицата - като царевичак и царевични какалашки; слънчогледа - стеблата, празните пити и люспите ; овощните дървета  -клони от резитбата; лозята - пръчки от резитбата; тютюна - под формата на стебла. Най - перспективно е използуването на сламата.

Отпадъчната биомаса е един от значителните източници за алтернативна местна енергия. При съвременните технологии и машини отпадъчната биомаса може да се превърне в индустриални горива, каквито са въглищата, нефтът, природният газ и др..

Фирмата предлага : консултации ,пълен иженеринг и сервиз при изграждане на инсталации с капацитет от 0,5 до 2-2,5 t/час на базата на влажна или суха дървесна биомаса, слама, слънчогледови люспи и др. селскостопански остатъци
а също и отоплителни инсталации за бита ,обществени и промишлени сгради използуващи като гориво екопелети,екобрикети и енергийни трески.