Diplomna.bg


Diplomna.bg - град София | Квалификация и специализация

Diplomna.bg предлага услуга по написване на дипломни работи, курсови работи, реферати и доклади за успешното завършване на студенти и ученици. Поръчайте при нас индивидуална изработка на дипломни работи по специалности с хуманитарна и социална насоченост. 

Ние сме квалифицирани специалисти с богат опит в областта. Също така предлагаме и уроци по български език и литература за гимназисти, кандидат-студенти и магистри.

Пишем курсови работи по следните специалности: 

Български език и литература

Етика

Естетика

Религия

Педагогика:

Предучилищна педагогика

Педагогика на девиантното поведение

Начална училищна педагогика

Специална педагогика

Социална педагогика

Антропология

Театър

Културология

Психология:

клинична

социална

юридическа

трудова и организационна

педагогическа психология на развитието

Криминология

Социални дейности:

В сферата на бакалавърските и най-вече магистърски програми на специалността “Социални дейности“ имаме самочувствието, че можем да изработим открояващи се дипломни работи или магистърски  тези с  уникален  емпиричен материал, защото това е една от най-силните ни дисциплини!

Кино, реклама, шоубизнес

Журналистика

PR, Връзки с обществеността, Масови комуникации

Електронни и печатни медии

Kнигоиздаване

Етнология

Политология

Публична администрация

Европейско сътрудничество и интеграция

Библиотечно- информационни науки