BHM hotels & resorts


BHM hotels & resorts - град София | Туристически услуги и обслужване

BHM Hotels & Resorts е дружество за управление на хотели, ние сме основен хотелски оператор на територията на България, който предлага пълен менъджмънт на хотели и консултации.Това се изразява в структурирането и управлението на всички дейности по собствени хотелски оперативни стандарти. Имаме разработени и внедрени вътрешни системи за управление и контрол на всеки един отдел и дейност в хотела.