BETA ArchitectsИзготвяне на инвестиционен проект, включително всички части по проекта

Изготвянето на такъв тип проект включвам вариация от под проекти, необходими за издаването на разрешение за строеж и въвеждането и в експлоатация.

Част от тях са :

-Архитектура

-Стоманени / Дървени Конструкции

-Ел. / ВиК / ОВК / ЕЕ (Енергийна ефективност)

-ПБ (Пожарна Безопасност) & Пожароизвестяване

-Геодезия & Геология

-Тахиметрична снимка

-Пожароизвестяване

-Озеленяване

-Други


Изготвяне на градоустройствени проекти : ПУП – ПР ; ПУП – ПЗ ; ПУП – ПРЗ ; ПУП-РУП

Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начина на устройство на поземлените имоти, обхванати от плана и могат да се разработват за териториите на населените места, селищни образувания или землища.


Водене на документи с пълномощно, от ПУП до въвеждане на сградата в експлоатация.

За въвеждането на всяка една сграда в експлоатация е необходимо нейните проекти да бъдат съгласувани с отделните институции, с цел тя да бъде законово издържана и да отговаря на всички норми от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/.С цел спестяване на време и усилия, ние предлагаме и водене на цялата документация от изготвянето на Подробен устройствен план / ПУП / до въвеждане на сградата в експлоатация.


Интериор

Можем да изготвим вашия интериор проект в два различни етапа в зависимост от това какви са вашите намерения и цели:

-технически проект – това включва заснемане на вашето пространство и изготвяне на необходимите чертежи като : разпределение, разрези, интериорни разгъвки, план софит, план настилки и визуализиране на проекта.

-работен проект включва заснемане на вашето пространство и изготвяне на необходимите чертежи като : разпределение, разрези, интериорни разгъвки, план софит, план настилки, визуализиране и детайли към проекта. Избор на мебели и декорация и тяхното остойностяване, както и координация с майсторите на обекта.


3D Моделиране и Визуализации

Една сграда или едно пространство винаги се възприема по-добре, когато може да се видим триизмерно с нейните текстури.

Ние предлагаме 3D моделиране на вашите сгради или пространства + визуализация, която вдъхва живот на вашия 3D проект.


Работен проект