Belle Vue


Belle Vue - град Пловдив | Агенции за недвижими имоти

"Belle Vue”  REAL ESTATESПловдив е с основен предмет на дейност:

 - посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, съдействие и консултации за жилищни,  ипотечни кредити .

-  консултации по сделки и правни въпроси, свързани с недвижим имот

-подготовка на всички видове документи за успешно приключване      на сделка при сключване на договор за купуване на имот .