Avrora Group


Фирма АВРОРА ГРУП ООД е основана през 2009 г. със седалище гр. София, ул. Вишовград 23 . Същата развива успешна търговска дейност в сферата на вертикалната пътна маркировка, пътното обезопасяване, изграждане на детски площадки и строитенлоно монтажна дейност . С богатата си продуктова гама АВРОРА ГРУП ООД предлага професионални и иновативни строителни решения. Нашите продукти отговарят на изискванията на качествения контрол и са съобразени с наличната нормативна база в страната.