3Д Идеа ООД


UGS - PLM решения за управление на целия жизнен цикъл на продукта.Конструиране и проектиране на нови изделия 3D моделиране и асемблиране Изготвяне на конструкторска и производствена документацияИзготвяне на технически каталози във 3D формат (.stp, .iges)Технически консултации при изработване на прототип и въвеждането на новите изделия в производство Пневматични и хидравлични схеми и консултации. CAD/CAM/CAE Outsorsing