2002 — Константин Димитров ЕТ


Продажба на хардуерни и софтуерни продукти и аксесоари. Монтаж, поддръжка и сервиз на компютри и системи за видеонаблюдение.Търговия с офис оборудване, офис консумативи, канцеларски материали, хартия и хартиени изделия.