1st Business Certificate


1st Business Certificate (1BC) са практически ориентирани бизнес обучения, предназначени както за корпоративни клиенти, така и за частни лица. Обученията се провеждат в присъствени съботно-неделни групи или в дистанционен вариант чрез онлайн платформа.

Предоставят възможност за допълнителна квалификация или преквалификация в едни от най-търсените направления:
- Управление на човешки ресурси;
- Маркетинг и бранд мениджмънт;
- Финансов мениджмънт и инвестиции;
- Фирмено управление;