Ямболгаз 92 АД


Инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на Община Ямбол и продажба на природен газ.