Юридическа кантора Юсаутор


Кантората за защита на интелектуалната собственост " Юсаутор" гр. Пловдив (с представителство гр. София и гр. Бургас) представлява юридически офис, работещ в областите: търговски марки, патентно право, нелоялна конкуренция и интелектуална собственост като цяло.