Юмрукчал 2 ЕТ


Производство на маси и столове от иглолистна дървесина.