Широв ЕООД


Строителство на промишлени, културно-битови, обществени и частни сгради. Собствена складова база. Подвижна ремонтна работилница. Строителна механизация и транспорт.