Шанс за децата


Неправителствена организация занимаваща се с изкуство и култура, образование, здравеопазване, социални дейности и благотворителност, човешки права и малцинствени групи, спортни дейности, обучение и консултации.