Шанс-Ешреф Салиев ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе.