Шанел-Галиме Мехмед ЕТ


 Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.