Чугунена Арматура - България АД


Производител на чугунена промишлена арматура.