ЧСОУ Артис - ARTIS LYCEUM


 Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис" е сред стабилно развиващите се, новаторски и с добър авторитет частни училища, член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) – гарант за качествено образование.
ЧСОУ "Артис" предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-новите тенденции в европейското образование и поднесено от висококвалифицирани преподаватели.
Дипломата oт ЧСОУ "Артис" е равностойна на две – диплома от езикова гимназия и диплома от гимназия по изкуства.
Учениците получават и международновалиден сетификат за ниво на владеене на английски език.
ЧСОУ "Артис" е представител LCCI – Лондон, Великобритания за изпити с международновалидни сертификати.Учениците на ЧСОУ "Артис" продължават образованието си в колежи и университети в България, САЩ, Япония, Швейцария, Гърция, Италия и др. страни.
Директор: Василка Николова (преподавател по класически езици, митология и култура
Помощник директор: Костанца Иванова (преподавател по италиански език и култура
Организатор и връзки с обществеността: Вили Савелева
Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис": целодневно обучение квалифициран педагогически екип, участвал в разработката на държавни образователни изисквания, програми, учебници и държавни зрелостни изпити малки паралелки (до 10 ученика) традиционни пленери в чужбина спорт (ски, хокей на трева и др.) участия в различни инициативи от областта на изкуството
      ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ

  Обучение
  Акценти в обучението: Общообразователна подготовка Чужди езици:
  - Италиански език (ранно чуждоезиково обучение)
  - Английски език (по програма за езикова гимназия)
  - Класически езици (латински и старогръцки) Изкуство:
  - изобразително изкуство, пластика, художествена фотография
  - музика, хореография
  - история на изкуството, митология, цивилизация и култура, естетика Компютърно обучение и дизайн
ПРИЕМ За 1.-7. клас – интервю с детето и родителите За 8. клас – тест по български език и обща култура и изпит по избраното изкуство (рисуване или музика). След 8. клас – приравнителен изпит по английски език и изпит по избраното изкуство (ако ученикът идва от училище с различен профил) Датите на изпитите се определят индивидуално, след съгласуване с кандидатстващите, при наличие на свободни места. Дати на изпитите – определят се индивидуално, след съгласуване с кандидатстващите, при наличие на свободни места.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: За 1. клас – молба по образец, здравен картон, копие от акта за раждане За 8. клас - молба по образец, здравен картон, свидетелство за завършен клас При прехвърляне на дете от друго училище (за ученици от 2. до 10. клас) е необходим документ за преместване по образец.
Пленери