ЧПГ Бизнесбанк училище


Частната професионална гимназия "Бизнесбанк училище" - Варна е едно от най-големите частни училища в страната по брой ученици. Общият брой на дипломираните досега е 284 - от випуски 1997, 1998 и 1999 година. Наша гордост е тяхната реализация - 266 наши възпитаници са вече студенти - 242-ма във ВУЗ-ове и колежи в страната, 7 - в САЩ, 8 - в Англия, и 9 - в европейски висши училища.За бъдещата реализация на завършващите ученици са съдадени контакти с 48 фирми, 8 банки, 4 застрахователни дружества, 2 борси, 5 университета в страната. Установени са контакти и с чуждестранни фирми, университети и колежи от Англия, САЩ, Турция, Гърция, Унгария и Русия.