Чобан-Кязъм Хюсейнов ЕТ


Павилион за търговия с храни.