Частно Училище и Частна Профилирана Гимназия Класик


Изучаване на англ. език от 1 клас. Въвеждане на втори западен език от 5 клас. Провеждане на изпити Pitman и Cambridge Certificate. Подготовка за изпити TOEFL, SAT1, SAT2.