Частно начално училище "СИМОНА"


Частно начално училище "СИМОНА" с подготвителен клас приема :

* ученици І- ІV клас целодневна форма

* деца- 5-6 годишни- образование в предучилищна възраст

*работа в класове по 10 души

Приемът в училището се извършва чрез интервю, като се поощряват деца с интереси към танца и музиката.

Таксите са годишни, но се предлага възможност за тримесечно заплащане за удобство на родителите