Чара - 04 ООД


Строителство и строително – монтажни дейности. Строителство в областта на транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура. Хидротехническо строителство.