Цника


  Автоматизация, електроника, информатика; проектиране, производство, инженеринг, трансфер на технологии, обучение, бизнес контакти.