Цифрово Фото Спринт (ЕТ Спринт)


Фотомагазин, копиране на снимки от цифрови носители, цифрови апарати, Интернет и др. с материали на Kodak. Дигитални снимки от 9/13 до 20/30 см. Продажба на фотоапарати. Реставрация на снимки.