ЦеЦеЕс - България ООД


Продажба, гаранционен и следгаранционен сервиз на преносима, лабораторна и стационарна апаратура за анализ на води (питейни, отпадни и повърхностни), въздух и газове (емисии и имисии) и почви; доставка, монтаж на специализирано лабораторно обзавеждане.