Център за развитие на медиите


Работи за изграждането на добре информирана медийна общност.