Център за Здраве и Образование Едикта


Център за здраве и образование "Едикта" обединява лекари и психолози, за които здравето и знанието са неразривно свързани. Основните сфери, в които ние работим, са хомеопатия и психология. Нашата цел е да споделяме своите знания с колеги и пациенти, защото знанието притежава реална оздравителна сила.