Център за Евроконтакти - Анита 97


Организиране на международни и национални конференции, семинари, симпозиуми.Организиране на международни специализирани изложби, бизнессрещи, презентации на фирми.