Центърът за Обучение и Консултации


Организация с идеална цел, неправителствена и неполитическа. Да намерим и създадем за Вас най - ефективните решения и съвременни форми на обучение и квалификации, както и бизнес услуги, адекватни на високите стандарти за качество на днешния ден.